Regulamin

REGULAMIN

 1. Postanowienia ogólne.
  1.1 Właścicielem marki PiRe.com.pl jest:
  PRACOWNIA KREATYWNA SK Line KATARZYNA SŁYSZ
  NIP 794 162 48 19
  REGON 180314747

1.2 Niniejszy regulamin określa:
– warunki korzystania z usług agencji;
– zasady wykonywania wycen;
– zasady akceptacji projektów;
– zasady przyjmowania zleceń;
– zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
– warunki udzielania reklamacji;
– odpowiedzialność PiRe.com.pl

 1. Warunki korzystania z usług Agencji.

2.1 Korzystanie z usług PiRe.com.pl oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych.
2.2 Klient składający zamówienie w PiRe.com.pl oświadcza iż w pełni zrozumiał ofertę i regulaminy jej dotyczące.
2.3 Oferty, warunki zlecenia, regulaminy i inne wytyczne są podane na stronach PiRe.com.pl. W przeciwnym przypadku dodatkowe informacje mogą zostać przesłane drogą elektroniczną na życzenie Klienta .
2.4 Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów pracownika PiRe.com.pl Katarzyna Słysz zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).
2.5. PiRe.com.pl zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze zlecenia bez podania przyczyny.
2.6. PiRe.com.pl zastrzega sobie prawo do umieszczenia nazwy, logo, wszelkich projektów wykonanych dla Klienta  bądź własnej lub powierzonej fotografii z realizowanego zlecenia w swojej bazie Klientów, portfolio PiRe.com.pl oraz stronie internetowej (PiRe.com.pl).
2.7. Termin realizacji zamówienia ma charakter przybliżony. Uzależniony jest on od czasu dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów i informacji przez Klienta koniecznych do przygotowania projektu. Termin realizacji zamówienia zależy również od szybkości komunikacji między Klientem a PiRe.com.pl.
22.8. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością PiRe.com.pl. Klient może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt tylko do celów prywatnych. Gdy Klient chce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem PiRe.com.pl, publikacji oraz powielania go, może wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia Klienta do otrzymania plików źródłowych, a koszt pozyskania plików źródłowych wyceniana jest indywidualnie przez PiRe.com.pl.

2.9. PiRe.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały przesyłane przez klientów np: zdjęcia, szkice, tekst.
2.10 Przesyłając jakiekolwiek materiały do projektu Klient oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie lub licencję do ich użytkowania.
2.11 W przypadku braku zdjęć i konieczności zakupu zdjęć z firm zewnętrznych (PiRe.com.pl może pośredniczyć w ich kupnie i zakłada, iż ich odsprzedaż będzie traktowana na warunkach i cenach wytyczonych przez firmę PiRe.com.pl). Kwota zakupu zostanie doliczona do rachunku wystawionego za usługę projektowania graficznego.
2.11 Zdjęcia i projekty z  bazy zdjęć PiRe.com.pl które zostaną zastosowane w projekcie Klienta mogą zostać zastosowane również w projektach innych Klientów. Prawa autorskie zostają po stronie firmy PiRe.com.pl. W innych przypadkach możliwe jest wykupienie praw autorskich od firmy PiRe.com.pl .

 1. Kalkulacje
  3.1. Kalkulacje wykonywane są do 7 dni roboczych od daty złożenia zapytania ofertowego.
  3.2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, całkowity koszt projektu oraz przybliżony termin realizacji.
  3.3. Jeżeli kalkulacja nie uwzględnia kosztu projektu – minimalna jego cena to 99 PLN, która jest doliczana automatycznie.
  3.4. Rzeczywisty koszt projektu zależy od stopnia jego zaawansowania. Koszt projektu obliczany jest z uwzględnieniem czasu potrzebnego na realizację, użytych technologii, materiałów i oczekiwanego terminu realizacji.
  3.5. Podane w kalkulacji ceny są cenami BRUTTO. Wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%.
  3.6. Kalkulacja jest ważna 14 dni od daty przesłania przez pracownika Agencji. Po tym terminie kalkulacja może ulec zmianie.
  3.7. Agencja zastrzega sobie prawo do podniesienia kosztu projektu jeżeli jego wykonanie wymaga od pracownika Agencji podjęcia realizacji poza godzinami pracy Agencji lub w dzień wolny od pracy. Koszty dodatkowe mogą wynosić:
  – po godzinach pracy agencji: od + 10 do + 35% wartości projektu
  – w dzień wolny od pracy: od + 50 do + 100% wartości projektu
  3.8. Rozpoczęcie pracy nad projektem następuje po zawarciu umowy „słownej” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

W wypadku gdy realizacja przekracza koszt 1000zł rozpoczęcie pracy nad projektem następuje po pisemnym potwierdzeniu przez klienta akceptacji ceny projektu oraz opłaty dodatkowej, jeśli występuje.

 1. Zasady akceptacji projektów.
  4.1. Projekty graficzne przeznaczone do druku prosimy przesyłać w skali 1:1 w formacie JPG, PNG, TIFF, PSD, AI, CDR, tekst zapisany w krzywych lub z dołączonymi czcionkami.
  4.2. Termin realizacji projektu to 3-28 dni roboczych w zależności od stopnia zaawansowania.
  4.3. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na poszczególnych monitorach.
  4.4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
  4.5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu Agencji przez Klienta.
  4.6. Akceptacja projektu przez Klienta powinna zostać wyraźnie zgłoszona drogą pisemną lub elektroniczną.
  4.7. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie, i w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 2. Przyjmowanie zleceń.
  5.1. Zamówienie złożone przez Klienta może odbyć się osobiście lub za pośrednictwem drogi elektronicznej.
  5.2. Zamówienie złożone przez klienta elektronicznie może być wysłane firmowego bądź prywatnego adresu mailowego.
 3. Warunki zgłoszenia reklamacji.
  6.1 Reklamację może złożyć każdy klient, który zrealizował zamówienie.
  6.2. Reklamacje można złożyć pisemnie bądź elektronicznie na adres biuropire@gmail.com.
  6.3. Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się zamówieniem, które chce zareklamować.
  6.4. Każda reklamacja powinna zawierać pełny opis niezgodności wraz ze szczegółami.
  6.5. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
  6.6. Terminy zgłoszenia reklamacji: reklamacje można złożyć do 48godzin od przekazania realizacji zamówienia Klientowi. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
  6.7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
  6.8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
  6.9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.
 4. Zakres odpowiedzialności Agencji.
  7.1 Agencja Reklamowa PiRe.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  – wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści,
  – wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję,
  – wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub merytoryczne,
  – opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy podwykonawców;
  – opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Agencji;
  – opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
 5. Postanowienia końcowe.
  8.1. Złożenie zamówienia w Agencji Reklamowej PiRe.com.pl oznacza akceptację regulaminu oraz warunków reklamacji.
  8.2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
  8.3. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Powered by keepvid themefull earn money